Mgr. Bc. Strnádková M. Ľubica

Speciální pedagog a certifikovaný terapeut AAMET

  • Prevence, diagnostika a náprava poruch učení (SPU), dílčích oslabení výkonu ve školní praxi (DOV), chování, ADHD a prožívání z celostního hlediska
  • Problematika dětského vzdoru, vzteku, denní i noční pomočování, poruchy řeči (opožděný řečový vývoj, koktavost, řečová dysfázie ….), dětské úzkosti a strachy
  • Konzultace při problematické adaptaci na předškolní zařízení, na narození sourozence, podceňování se
  • Práce s emocemi
  • Poradenství pro děti i dospělé
  • Problematické rodinné a sociální vztahy, nemožnost nalezení svého místa v životě, chronické vzorce chování, traumatizující zážitky, konflikty a stresové situace
  • Stavy úzkosti, deprese, beznaděje, závislosti
  • Únava, nespavost, pocity samoty, přetížení, nejistoty, strachu, smutku, strach z budoucnosti, nízké sebevědomí, neustálá nejistota, sociální fobie, chronická nespokojenost
  • Terapie (EFT, NLP) – řešení psychických a psychosomatických příčin
  • Krizová intervence

Nové termíny vyšetření, konzultací a poradenství jsou přijímány v průběhu týdne telefonicky, nebo e-mailem.  

Mobil: +420 737 373 323         E-mail: Strnadkova.L@seznam.cz

Prevence, diagnostika a náprava poruch učení, DOV, chování a prožívání z celostního hlediska